LeoCare
Ambulante jeugd- & gezinsbegeleiding

LeoCare, manier van werken

In ieder gezin zijn vragen over de opvoeding, ontwikkeling van het kind, de gezinssituatie enzovoort. Het doel van LeoCare is om samen met ouders en de kinderen te zoeken naar het antwoord dat het beste past bij de vragen.  Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Allereerst zal er een vrijblijvend, oriënterend gesprek plaatsvinden bij jouw thuis. Na dit gesprek zal bekeken worden of LeoCare iets kan betekenen en of het voor alle partijen goed voelt. Vergeet hierin vooral ook niet uw kind te betrekken. Dat is iets wat regelmatig vergeten wordt, maar het is wel iets wat ontzettend belangrijk is!

Wanneer het gevoel voor alle partijen goed is, zul jij samen met LeoCare doelen opstellen waar de komende periode aan gewerkt gaat worden. Het LeoCare Teamplan zal worden ingevuld. Het is de bedoeling dat, indien mogelijk, alle betrokkenen inspraak hebben in dit plan. Bij LeoCare vinden wij intrinsieke motivatie het aller belangrijkste, zodat iedereen gemotiveerd is en blijft tijdens de uitvoering van het LeoCare Teamplan!

Na iedere begeleiding wordt er gerapporteerd. Deze rapportages worden gebundeld en eens per maand naar ouders opgestuurd per mail. 

LeoCare streeft er naar om iedere drie maanden te evalueren. Tijdens dit evaluatiegesprek, wat eveneens bij u thuis plaats zal vinden, zal er worden teruggekeken of de afgelopen periode. Het LeoCare Teamplan zal er bij gehaald worden om de doelen één voor één langs te lopen. Wat ging er goed? Welke doelen zijn behaald? Welke doelen zijn er bijgekomen of dienen aangescherpt te worden? Een nieuw Teamplan zal worden gemaakt, waar wederom drie maanden aan gewerkt zal gaan worden. 

LeoCare werkt competentiegericht. Dit houdt in dat er wordt uitgegaan van de krachten van een persoon. De begeleider van LeoCare zal een coachende en sturende rol aannemen, in plaats van de regiehouder. LeoCare gelooft dat mensen het beste geholpen kunnen worden door oprecht te luisteren naar wat zij willen. Er zal eerst een vertrouwensband opgebouwd worden. Het verschilt per persoon op welke manier dit zal gebeuren en hoe lang dit nodig heeft. Pas dan kan er aan de doelen gewerkt worden. LeoCare streeft er naar een team te worden met de cliënt. Pas dan is samenwerking echt mogelijk! 

Daarnaast pleit LeoCare het van belang de zelfredzaamheid van een cliënt te vergroten. Het kan prettig zijn om je vast te kunnen houden aan een hulpverlener, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de hulpverlening na een bepaalde periode afgerond wordt. Om deze reden zullen mogelijkheden en het 'eigen kunnen' vergroot worden. Hierdoor ontstaat er meer zelfvertrouwen om zonder hulpverlening verder te gaan.